Welkom

Nellie houdt zich bezig met schilderen en ruimtelijke conceptuele kunst. Haar conceptuele werken zijn gevoelsregistraties en zoektochten naar dat wat schuil gaat achter het zichtbare. Het zijn werken met vaak een persoonlijke diepere betekenis die ze boven het persoonlijke uit weet te tillen zodat ze een universele waarde krijgen.

In haar schilderwerk laat ze zich inspireren door “tekens” uit  haar directe dagelijkse omgeving. Wonend aan de Waal registreert ze wat groeit en bloeit in de uiterwaarden en gebruikt ze elementen uit het rivierenlandschap als vertrekpunt voor haar werk.

Herkenbare elementen worden omgezet in nieuwe beelden en in een andere context geplaatst. Zo ontstaat er tijdens het scheppingsproces een nieuwe werkelijkheid die deels gebaseerd is op intuïtie.

Materie speelt een belangrijke rol in haar werk. Voor een groot deel laat ze zich tijdens het schilder proces leiden door het toeval en het experiment en onderzoekt ze de mogelijkheden van verf en andere materialen. Zo kan het gebeuren dat oorspronkelijke tekens die werden uitvergroot of geaccentueerd weer geheel of gedeeltelijk opgaan in de materie. Omdat er nooit een vooropgezet plan aan haar werk ten grondslag ligt kent haar werk een verrassende vanzelfsprekendheid en puurheid.

Door het samengaan van materie en experiment ontstaat werk met een persoonlijke beeldtaal . Werk waarin de sporen van wording, van tijd en aantasting overeind blijven en ruimte laat voor de verbeelding.